Yazılı Fetva

Dernek çalışanlarına toplanılan yardımlardan maaş verilebilir mi?

663
20.11.2022

Hocam kardeşim kanserlilere yardım yapan küçük bir dernekte yardım toplama görevlisi olarak çalışıyor. Yaklaşık on beş çalışan var. Bunlar köylere gidip makbuz karşılığında yardım topluyorlar. Fakat toplanılan bu yardımların ciddi bir bölümü çalışanlara maaş olarak veriliyor ve derneğin çeşitli masraflarına sarf ediliyor. Kanserli hastalara toplanılan yardımların yarısı yardım olarak ulaşıyor. Yardım yapanların bu durumu bildiğini düşünmüyorum. Şimdi buradan kazanılan para haram mıdır? Bizi aydınlatırsanız seviniriz.

Bu tür merkezler adına toplanan yardımlarda yardım edenlerin aldatılmaması, yalan ve hileye başvurulmaması hâlinde, toplanan yardımlardan çalışanlara ücret verilmesinde sakınca yoktur. Bunun mubah olması için:

- Yardım toplayanların, toplanan yardımlardan belli bir pay aldıkları gizlenmemelidir.

  • Yardım edenlerden biri “şu kişiye, şu amaca” diyerek verdiği yardıma şart getirirse o yardımdan pay alınması caiz olmaz.
  • Asıl sorumlu durumundaki dernek veya kurum yöneticilerinin önceden belirledikleri bir miktar üzerinden almalıdırlar aldıklarını. Duruma göre ücret belirleme gibi bir mantıkla pay alınmamalıdır.
Nureddin Yıldız