Yazılı Fetva

Devlet işlerinde amirin her dediği yapılmalı mı, hak ihlali durumunda ne yapmalıyız?

6440
13.06.2015

Ben kamu görevlisi olarak çalışıyorum. As üst ilişkisi içerisinde amirlerimizin her dediklerini yapmak durumundayız. Fakat bazen öyle emirleri ve istekleri oluyor ki başkasının hakkını gasbetmek durumunda kalabiliyoruz. Devletin yararına gibi gözüken ve bize yukardan gelen emirler başkasının hakkını gaspediyorsa bile uygulamak durumunda mıyız? Dinen bunun hükmü nedir?
Amirin dediğini yaparsak kul hakkına girer miyiz? Amirin dediğini yapmazsak ona göre disiplin cezasından başlayıp işten atılmaya kadar bir süreç de var tabi.

a- Meri yasalara uygun ve insana zulüm olmayan, Allah’ın Şeriat’ına muhalif olmayan her emre uymaya mecbursunuz.
b- Sizin açınızdan net bir iyilik olmayan ama aykırılığını da belgeleyemediğiniz emirlere de uymak durumundasınız.
c- Açık bir haram veya açık bir zulüm olan işlerde ise İKAZ ETMEK durumundasınız. İkazınız fayda vermiyorsa haram ve zulme maşa olmayacaksınız. Yasal haklarınızı ve benzeri fırsatları değerlendireceksiniz. Buna rağmen emir veriliyorsa itaat etmeyeceksiniz. İşinizden atılmanız aç kalmanız demek olmaz. Rızık Allah’ın elindedir.

Nureddin Yıldız