Yazılı Fetva

Dinimizin spor için getirdiği kurallar var mıdır?

2662
13.01.2021

Spor yapan için belli din kuralları var mıdır? Çocuğumun sporcu olma yeteneği var, hangi kurallara dikkat ederek yetiştirmem uygun olur, izah eder misiniz?

Elbette dinimiz bu hayattaki her işimiz için kurallar koymuştur. Kuralsız yapabileceğimiz bir işten söz edemeyiz. Sporu meslek edinmeyi tavsiye etmeyiz. Hayata daha ciddi işlerle tutunmak gerekir. Bir kere girmiş bulunan için de spor hakkında bilmesi gereken kurallar şöyle özetlenebilir:
a. Spor mübah bir iştir yani ne farzdır ne haramdır, serbesttir. Doktorun “şu sporu şu kadar yapman gerekir” diye tavsiyede bulunduğu bir spor ise vacip spor olabilir.
 
b. Yapılacak spordan zarar gelmemelidir. Yüksekten atlama, sirk gibi ağır riskin bulunduğu sporlar, insanın kapasitesinin üstünde zor oyunlar içeren sporlar, boks gibi yüze vurmaya yönelik bir spor, serbest güreş gibi kuralsız vurma ve ezmeye yönelik sporlar zararlı olduğu için caiz olmaz.
 
c. Hayvanlara eziyet olan boğa ve horoz güreşi gibi sporlar caiz olmaz.
 
d. Erkek veya kadının avret teşhiri yapmak zorunda olacağı spor caiz olmaz.
 
e. Kadın erkek karma yapılacak bir spor caiz olmaz.
 
f. İbadetleri ve günlük hayattaki zorunlu görevleri ihmal etmeye sebep olacak bir spor da caiz olmaz.
 
g. Kadın veya erkeğin fıtratına aykırı sporu kadının veya erkeğin fıtratının zıddına olacak şekilde yapması caiz olmaz.
 
h. Toplumda gruplaşmaları köklendirebilecek sportif yapılanmalar caiz olmaz.

Nureddin Yıldız