Yazılı Fetva

Diyanetin Türkçe şerhini yaptığı tecrid-i sarih kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz?

9625
15.07.2016

Diyanetin Türkçe şerhini yaptığı tecrid-i sarih kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz, istifade edilebilir bir şerh midir ? Diyanetin bu kitabı tekrardan basıma hazırladığı söyleniyor, bu konuda bir bilginiz var mıdır?

Bilhassa mukaddimesi değerli bir kitaptır. Hadis ilmi ile ilgilenecek biri için bulunması gerekli bir kitaptır. Yalnız halk seviyesinde bir kitap olmadığını belirtmeliyim. Allah teala ilim sahibi olmayı, bildiğimizle amel etmeyi hepimize müyesser kılsın.

Nureddin Yıldız