Yazılı Fetva

Doktorluk ve hemşirelik mesleğinde karşılaşılacak olan durumlar tıp okumaya engel midir?

13191
08.04.2011

Tıp ilmi tahsil edecek kişinin göreceği eğitim malumunuzdur. Karşılaşılacak bu haller Allah'ın rızasına muhalif midir? El ve gözü koruma hükmü bu durumda ıskat mı olacaktır? Ayrıca meslek icra edilirken, erkek bir tabibin bayan bir hastayı tedavi etmesi durumunda -kişinin bu mesleği seçmek gibi bir 'zarureti' olmadığına ve günümüzde hastadan 'mecburiyet' hassasiyeti bekleyemeyeceğinize rağmen- halvet olur mu, meselenin tabip açısından durumu nedir? Kişi helal kazanç için başka bir meslek tercihini mi yeğlemelidir? Bu hususta hadislerde yahut siyerde herhangi bir kayıt mevcut mudur?

Zekâsı tıp ilmi açısından uygun olan birinin kesinlikle tıp tahsili yapması gerekir. Zira tıp, Kur'an ilimlerinden sonraki en muteber ilimdir. Sözünü ettiğiniz gerekçelerin ve engellerin hiçbiri tıbbın lüzumunu örtecek düzeyde değildir. Allah'a emanet olun.

Nureddin Yıldız