Yazılı Fetva

Doktorun bana verdiği ilacı başkasının da kullanması günah olur mu?

1093
28.02.2021

İşçi olarak çalışıyorum. Hasta oldum, doktor ilaç yazdı eczaneden aldım ilaçları. Kısa zamanda iyi oldum. Sonra eşim de hasta olmuştu. İlaç bana verildi ama eşim de kullansa günah olur mu?

İlaç alınırken bir hileye başvurulmamış yani yasaya tam uygun olarak alınmış ise o ilaç sizin mülkünüz olmuştur. Siz onu bir başkasına da verebilirsiniz.

Nureddin Yıldız