Yazılı Fetva

Dünya malı biriktirmek sakıncalı mıdır?

6567
15.12.2015

İmam Gazali’nin Kalplerin Keşfi adlı kitabının bir bölümünde şöyle bir bilgi geçiyordu: “Ulu Allah, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ‘dünya varlığı olarak sade yiyecek, içecek ve giyecek kadar yanında bulundur. Yarın için hiçbir şey biriktirme, hiç durmadan beni zikret’ diye buyurdu.”
Dünya ve dünya malının kötülüğü ile ilgili daha birçok hadisi şerifler ve ayeti kerimeler mevcut. Şeytanın insanı dünya malıyla kandırdığı da aşikâr. Bunlara bakarak bizim dünyada ev, araba gibi şeyler almamız dinen ne kadar uygun, bunlar bizi dünyaya bağlar mı? Dünya üzerinde mal mülk olarak ne kadar hakkımız var?

Dünya malından sakıncalı olan, kendisine taptıran maldır. Allah'a kulluğu engellemeyen malın fazlalığında bir sakınca yoktur. Helal olduktan sonra mal mü'minin hakkıdır. O ve benzeri bilgilerde ikaz edilen şudur: Fazla mal, az mala göre kayma ve kaydırma riski daha fazla demektir. Zararın sıfıra en yakın noktası ile büyüyen açısı belirtilmektedir. Mesele budur.

Nureddin Yıldız