Yazılı Fetva

Dürziliğe bakışımız nasıl olmalıdır?

3674
20.04.2015

Dürzîliğe bakışımız nasıl olmalıdır?

Dürzilik hakkında ince bir araştırma yapmış değiliz. Sıradan ansiklopedik bilgilere sahibiz. Sizinle bu bilgileri paylaşabiliriz. Geniş bir bilgi için Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ni inceleyebilirsiniz.
Yüzeysel olarak şunu söylememiz mümkündür:
1- Dürzilik, İslam devletleri döneminde ortaya çıkmış bir gruptur. Özellikle Fatımî dönemini çıkış dönemi olarak görebiliriz.
2- Dürzilik bir batınî yapılanmadır yani yer altı mantıklı bir örgüttür. Gerçek kimliklerini tespit edecek açık vermemeye dikkat ederler.
3- Allah'ın Ali'de bulunduğu anlamına gelecek HULÛL inancına sahiptirler. Bu da İslam inancı ile olan mesafelerini göstermektedir.
4- Takıyyecidirler.
5- Önderlerini masum görmektedirler.

Nureddin Yıldız