Yazılı Fetva

Duvara ayet yazdırabilir miyiz?

2731
17.02.2022

Duvara âyet yazılması veya nakşedilmesi günah olur mu?

Direkt duvara yazılma veya levha olarak asma şeklinde Kur'an ayetlerinin duvarlara yazılmasını bazı Hanefi fukahası kerih görmüşlerdir. Genel olarak bakıldığında ise Allah’ın âyetlerine saygısızlık ve laubalilik durumu oluşmadığı zeminler için âyetlerin duvarlara yazılması, işlenmesi veya levha olarak asılmasında sakınca yoktur denebilir. Sakıncalı gören fakihlerin endişesi gerekli saygının gösterilememe endişesidir.

Camilerin kıbleye bakan duvarında ve özellikle imamın mihrabında âyetlerin yazılması ise namaz kılanın zihnini meşgul etmesi endişesi ile bu şekilde değerlendirilmiş ve kerih görülmüş ise de fakihlerin genel kanaati caiz olacağı şeklindedir.

Kur'an ayetlerinin yalın bir ziynet/süs maksadı ile duvarlara asılması, işlenmesi ise kabul edilebilir değildir şüphesiz. Kur'an ve âyetleri ibret almak, gereğini yapmak için okunur, bulundurulur. Abdestsiz ellenmesi, basit bir ortamda ve durumda tutulması gibi durumlarda ise böyle bir iş caiz olmaz.

Nureddin Yıldız