Yazılı Fetva

Ebu Hanife, Neden Fazla Hadis Kullanmaz?

8637
16.03.2014

Hadislerle sorunu olan ya da hadise yaklaşırken ön kabulleri olan kişilerin görüşlerine dayanak oluşturmak için kullandığı bir argüman da, İmam Azam’ın çok fazla hadis kullanmadığı tezidir. Üretilmiş olduğunu düşündüğüm bu bilginin kaynağı nedir? Niçin İmam Azam Ebu Hanife'nin hadislerle bir sorunu olduğu düşüncesi yayılmak istenmektedir? 

Selamünaleyküm. İmam A'zam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin hadis ilmini değerlendirmediği şeklindeki değerlendirmenin akılla izah edilebilirliği yoktur. Evet, Ebu Hanife ile Ahmed bin Hanbel arasında bir kıyaslama yapıldığında Ebu Hanife'nin hadisleri 'az' denebilir. Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem, hadis açısından Ahmed bin Hanbel'in dönemine göre hadislerin yazılmadığı bir dönemdir. Bunu da bir etken olarak bilmeliyiz. Bu nedenle de, Ebu Hanife'de bir hadisten kırk mesele üretme mantığı hâkim görülür. Öbüründe de bir mesele kırk hadisin rivayetini önerme mantığı görülür. Netice olarak, Ebu Hanife'yi hadisten uzak görmeyi cevaplandırmak bile abestir. Bir Ahmed bin Hanbel düzeyinde görmek de ilmî olmaktan uzaktır. O az hadis kullandı ise de, peşinden gidenler hadise hizmet ettiler, onda az olan ekolünde derya oldu elhamdülillah.

Nureddin Yıldız