Yazılı Fetva

Eko-turizm Müslüman’a uygun mudur?

621
01.02.2023

Hocam, eko-turizm konusunda soru sormak istiyorum. Bir Müslüman olarak böyle bir turizm anlayışı ile gezmekle hata eder miyim ya da ne bileyim, böyle bir konu var mı dinimizde?

Eko-turizmi çevreye zarar vermeden tabii güzelliklerin bulunduğu alanlara yapılan gezi olarak anlıyoruz. Bunu kastetti iseniz cevabımız şudur:

Dinimiz, turizm başlığı altında incelenen seyahate önemli bir yer ayırmıştır. Müslüman, Allah’ın mülkünde Allah’ın âyetlerini tefekkür etmek, dinlenmek, ibret almak, ticaret yapmak, sılayırahim yapmak gibi maksatlarla gezebilir. Gezmesi sadece caiz olmak çizgisinde de kalmaz, gezisi sayesinde ecir dahi kazanabilir. Geçmişimizde âlimler en çok gezen ve gezilerini kendileri için, sonraki nesiller için faydaya dönüştüren kimseler olmuşlardır. Seyahatin Allah’a davet için de önemli bir alan olduğunu bilmemiz gerekir.

Maksadı ne olursa olsun seyahatle ilgili olarak şu başlıklara dikkat edilmesi şarttır:  

  1. Seyahat meşru bir maksatla olacak. Haram içerikli veya haram gayeli bir seyahat olamaz.
  2. Müslüman seyahatine şeriatı ile çıkmalıdır. Dini ve ahlâkı seyahat nedeniyle azalmamalıdır.
  3. Sağlığı açısından zararlı bir seyahat yapmamalıdır.
  4. Öncelikli ve önemli işleri arasında sıralamayı aksatmamalıdır. Mesela aile içi görevlerini aksattığı bir seyahat olamaz. İbadetlerini ihmale neden olan bir seyahat olamaz. Sosyal görevlerini ötelediği bir seyahat olamaz.
  5. Seyahati topluma, insanlara zarar veren sonuçlar getirmemelidir.
  6. İsraf denebilecek bir kapı aralanmamalıdır. İsrafın bir benzeri de borç yükü altına girip seyahate çıkmaktır.
  7. Grup halinde yapılacak seyahatlerde muhakkak arkadaş seçimi yapılmalıdır.

Bu kurallara dikkat edildikten sonra seyahat mubah bir iş olmaktan yükselip ibadet gibi ecir kazanılan bir işe dönüşebilir. Her türlüsü yapmak uygun olur bu durumda.

Nureddin Yıldız