Yazılı Fetva

Emanet zekât parası günü gelmeden yerine koymak şartıyla kullanılabilir mi?

4349
10.06.2018

Bana zekât olarak başkalarına vermem için bir emanet bırakıldı. O vereceğim kimseler henüz gelmediler. Onlar gelene kadar o zekât parasını kullanabilir miyim? Kesinlikle parayı yerine koyma imkânım vardır.

Zekât parasını başkasına vermek için emanet alan kişi vekil durumundadır. Vekil, vekâleti veren izin vermedikçe elindeki emaneti kullanamaz. Yerine koyabiliyor olmak bu hükmü değiştirmez.
Şahıslar veya vakıf/dernekler için bu kural aynıdır. Dernekler veya vakıfların elindeki emanet zekât paraları da kayıtlı olarak alınmış olsa bile kullanılamaz.

Nureddin Yıldız