Yazılı Fetva

Emeklilik yatırım fonu caiz midir?

1504
15.06.2022

Hocam otomatik katılım BES'te paranın değerlendirildiği yer olarak “Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.” yazıyor. Bu şekilde işleyen bir fonda paramızın kalması caiz midir?

Bu sistemin üzerinde şahsi tereddütlerim nedeniyle “olumlu” bir kanaat kullanamıyorum. Bizim hususi kanaatimiz uygun olmayacağı şeklindedir.

Nureddin Yıldız