Yazılı Fetva

Erkek tarafından istenilen altın ve eşyada kızın güzelliği ölçü müdür?

3476
02.12.2020

Hocam, dinimizde kız verirken kız güzelse güzelliğine nispeten erkek tarafından altın veya eşya istenilebilir veya kız yaşıtlarına göre güzel değilse isteklerde aşırıya kaçılmaz gibi bir kural veya ölçü var mıdır? Yani istenilen altın ve eşya sınırı kızın güzel olup olmadığına mı bağlıdır ya da bunu uygulayanlar ne kadar doğru yapıyorlar?

Böyle bir bakış açısı yoktur. Kadın evlenirken erkekten MEHİR ister. Mehir güzelliğe veya eksikliğe bağlı değildir. Kızın arzusu ile alakalı bir durumdur. Ne kadar arzu ediyorsa o kadar ister, kabul edilirse alır, pazarlık edilirse hak onundur, dilediği gibi yapar. Güzellik veya çirkinlik ölçü alındığında kadına fiyat takdir edilmiş olur ki bu insani bir anlayış olmaz.

Nureddin Yıldız