Yazılı Fetva

Eşariliği ve Maturidiliği bid'at görenin arkasında namaz kılmak uygun mudur?

639
23.02.2024

Hocam Maturidiliği ve Eşariliği bid’at gören rehberle umreye gidip, arkasında namaz kılmak doğru bir iş olur mu?

Bizim gözümüzde Müslüman veya kâfir ayrımı arkasında namaz kılmaya mani olabilecek bir farktır. Mezhepler arası farklılıklarımızı bu noktaya taşımak şeytanın ekmeğine yağ sürmek olabilir.

Nureddin Yıldız