Yazılı Fetva

Evlilik Hususundaki Hadisler

6432
10.02.2012

Selamünaleyküm...
"Kadınla güzelliğinden dolayı evlenme; çünkü güzellik onu kötülüğe kaydırabilir. Malından dolayı da onunla evlenme; çünkü mal, onu kibir ve üstünlük taslamaya sevk edebilir. Kadınla dindarlığından dolayı evlen." ve “Kadın dört şey, yâni malı, güzelliği, soy-sopu ve dindeki kemâli için nikâhlanır. Siz dindar olanını tercih ediniz ki, elleriniz hayır görsün!..” hadisleri var ve bir de “Medineli kadınların gözleri küçüktür, Mekkeliler büyük gözlü kadınları sever, eğer gözleri küçükse evlenme” hadisi var. Acaba çelişki mi var arada yahut bağlama göre mi değerlendirilmelidir? Veya biz bu hadisleri ne şekilde anlamalıyız?

Selamünaleyküm.
Hadislerde hiçbir çelişki yoktur.
Birinci hadis, kiminle evlenilebileceğinin en geniş sınırlarını çizmektedir. Bir insanın bir kadının malına tamah ederek evlenmesi haram değildir. Öyle bir evlilik caizdir. Efdal olan yani dahi ye olan ise dindarı tercih etmektir.
İkinci hadiste ise, evliliği fiziki zevklere dikkat etmeden oluşturmanın sakıncasına işaret edilmekle beraber yine bir yasak getirilmiş değildir. Bu bir baba nasihati hükmündedir. İşin bir de yarını var, o yarına dikkat edilmesinin önemi vurgulanmış olmaktadır. Her şeye rağmen helal evliliğin bir engeli yoktur.

Nureddin Yıldız