Yazılı Fetva

Eyyüb aleyhisselamın yaşadığı sıkıntılar ve sebepleri nelerdi?

4834
24.04.2021

Peygamberlerden biri olan Eyüp aleyhisselamın başına gelen sıkıntı ne idi ve sebebini biliyor muyuz?

Önce şu bilinmelidir:

Eyyüb aleyhisselamın çektiği hastalığı/sıkıntısı bir cezalandırma değildir. Zira ayetler onu ve sabrını övmektedir. Hadislerde de onun bir hatasının söz konusu olmadığı anlaşılır. Meseleyi günahının cezası olarak değil de Allah’ın hikmetlerinden bir hikmet olarak görmek gerekir.

Yaşadığı sıkıntı on sekiz yıl kadar sürdüğü belirtilen hastalığı ve insanların onun etrafından dağılmaları olmuştur.

Eyyüb aleyhisselam ve diğer peygamberlerin çektikleri sıkıntıların asıl nedenini sadece Allah Teâlâ bilir. Biz, bize bildirilen kadarını bilebiliriz sadece. Genel bir bakışla baktığımızla onların sıkıntılarının şu nedenlere dayanabileceğini söyleyebiliriz:  

  1. Peygamberler de beşerden biridir, melek değildirler. İnsanlardan bir insandırlar. Başlarına gelen olaylar da onların insan olduklarının açık bir belgesidir.
  2. Peygamberlerin evlenip çoluk çocuk sahibi olmaları, aile içinde sıkıntılar yaşamaları da insan olmalarını destekler bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır.
  3. Özellikle Eyyüb aleyhisselamın hastalığının ne olduğu bilinmemektedir ama ona yıllarca ağır eziyetler getiren ağır bir hastalık olduğu kesindir.
  4. Allah Teâlâ peygamberler üzerinden bütün mü'minlere hayatın nasıl ağır imtihanlarla yaşanabileceğini göstermiş olmaktadır. Onlar bile arzu ettikleri gibi huzurlu bir hayat yaşayamıyorsa diğer insanlar bu durumdan kendileri için büyük dersler çıkarmalıdırlar.
  5. Her durumda peygamberler sabrın en güzel örneğidirler. Pek çok peygamberin başına gelenlere topluca bakıldığında sabrın hayatın bütün alanlarını kuşatması gereken bir hava, bir su olduğu anlaşılacaktır.
Nureddin Yıldız