Yazılı Fetva

Faiz Helal Olabilir mi?

5040
16.06.2017

Faiz'e herhangi bir şart altında ruhsat verilmesi söz konusu mudur? Böyle bir içtihat var mıdır? Zira ayeti kerimede faiz için bir "ama" ifadesi geçmiyor dolayısıyla istisnaları olan bir haram değil diye biliyorum.

Yine de gerçek bir olay için icazetinin olup olmadığını sormak isterim?

Gerçek olay :
Bir kimse elindeki mülkleri dolandırıcılar aracılığıyla kaybetti. Buna mukabil; gerekli hukuki davaları açması gerekti fakat belirli meblağlar yatırmak mahkemeler tarafından zorunlu koşuldu. Bu maddi bedeller eşten dosttan rica ile toplanacak miktarlarda olmadığı için daha büyük bir dünyevi maddi zararlardan(mülklerini kaybetmemek için) , haciz ve hapis cezası gibi hükümlerden de kurtulmak adına faizle kredi çekerek mahkemelere bu bedelleri yatırdı. Şayet bu bedeller yatırılmamış olsaydı kişinin hakkını arama talebi kanunen reddedileceği için kişi mülklerini kaybetmiş olacaktı. Böyle meşakkatli bir süreçte kullanılan bu faiz için o kişinin gönlünü rahatlatacak icazeti almaktan ziyade bu işin karşılığını öğrenmek isterim. Zira bu kişi yakınımdır.

Faiz ebediyyen haramdır ama kullanılmasına ruhsat verilebilecek zaruretler olabilir. Bu zaruretin niteliği ve niceliği ise kişiye özel olarak incelenmelidir. Verdiğiniz örnekte misal faizden önceki alanlar çok çabuk tüketilmiş gibi durmaktadır.

Nureddin Yıldız