Yazılı Fetva

Farklı mezheplere göre amel edilebilir mi?

13297
06.04.2011

Hocam, derslerinizden ve sohbetlerinizden, aslında zaten mezhepsiz olduğumuzu anladım fakat bir mezhebe uymanın zorunlu olduğunu da öğrendim. Bu durumda, bir mezhebin uygulaması olan daha kuvvetli bir delil ile amel edilebilinir mi? Örnek: Ebu Davud'da, bizim mezhebimizde namazda göbek altında el bağlama şeklimize getirilen delilin yine Ebu Davud'da dipnot olarak cumhur ulema tarafından zayıf kabul edildiğini okudum. Dolayısıyla Buhari ve Müslim'de okuduğum ve Hanbeli mezhebinin uygulaması olan elleri göğüs üzerine bağlama şekli ile amel edebilir miyim? Bu uygulama delilini bildiğim sürece, diğer ameller için de geçerli olabilir mi, sakıncası var mıdır?

Mesele sadece el bağlamakla bitmiyor ki? Her meseleyi bu şekilde araştırmaya ne kadar vaktiniz ve imkânınız olacak? Ayrıca zayıf diyenlerin yanında, değil diyenlerin de bulunduğu bir tartışma ile karşılaşınca ne yapacaksınız? Şunu bilmekte yarar vardır: Mezhepler, kör bir taassubun sonucunda oluşmamıştır. Daha makul düşünerek yolumuza devam edelim. Allah'a emanet olun.

Nureddin Yıldız