Yazılı Fetva

Fikri mülkiyet haklarının korunması için dini dayanaklar neler olabilir?

181
11.02.2024

Hocam patent hakkının korunması dini bir dayanağa dayandırılabilir mi?

Telif hakkı, keşif hakkı ve patent hakkı çağımızda öne çıkan önemli hak kavramlarındandır. Bunlara bir bakımdan manevi haklar gözüyle de bakılabilir. Bunların her biri üzerinde büyük servetler söz konusu olabilir. Muasır fakihlerin önemli bir bölümü bu hakların diğer maddi haklar gibi korunması gerektiğini söylemişler ve kendilerine göre deliller getirmişlerdir.

Nureddin Yıldız