Yazılı Fetva

Filistin’e gidip cihat etmek istiyorum, anne babamın izni olması gerekir mi?

18124
09.05.2015

Filistin’e gidip cihat etmek istiyorum, anne babamın izni olması gerekir mi?

Filistin topraklarında zalim Yahudi’ye karşı yapılan cihad en mübarek cihad hareketlerinden biridir. Yirminci asırla yirmi birinci asır arasında, bütün Müslümanları ilgilendiren ve İslamî bir kavramın temelini oluşturduğu en önemli cihad Filistin cihadıdır da diyebiliriz. Kudüs dindir. Kudüs eksenli bir dava, kurallarına uyularak yapıldığında biiznillah ucu cennet olan bir dava güdülmüş olur.
Ancak anne baba, bizim için Allah Teâlâ’dan sonra en önemli konular arasında gelmektedir. Onların izin vermemeleri önemli bir engeldir. Eğer cihad, farz-ı ayın noktasına gelmemişse, anne ve babanın izni alınmalıdır. Fıkhen kural budur. Eğer cihad farz-ı ayın noktasına gelirse o takdirde kimsenin izni gerekmez.
Şunu da bilmemiz bize ışık tutacaktır:
İmanımız bize, Filistin’e gidip cihad etmemizi telkin ettiğine göre, Filistin’de cihadı canlı tutan ortam, aynı eller tarafından dünyanın her yerinde farklı isimlerle sahnededir. Eğer cihad arzumuzda samimi isek, o düşman her yerde vardır. Bulunduğumuz yerlerde de cihad edebiliriz. Orada bedenimizi Allah yolunda vermeye hazır idiysek, bulunduğumuz yerlerde de bedenlerimizle gayret edebiliriz. Malımız verebileceğimiz şey idi ise aynı malı her yerde Allah için feda ederek aynı cihadı yapmış olabiliriz.
Şüphesiz Filistin mübarektir. Cihadı en büyük cihaddır. Ama Filistin, diğer İslam toprakları zayıfladığı için o hale geldi, bunu da unutmayalım.

Nureddin Yıldız