Yazılı Fetva

Firavun'un sihirbazlarının akıbeti hakkında bilgimiz var mı?

1932
27.07.2020

Hocam, merak ediyorum Firavun’un sihirbazlarının sonu ne oldu? Firavun onları çaprazlama kesecekti. Öyle yaptı mı?

Firavun’un sözünü ettiği cezayı infaz edip etmediğine dair Kur'an’ımızda bir bilgi yoktur. Müfessirler âyetlerdeki işaretlerden yola çıkarak yorumlar yapmışlardır. Yaygın görüşe göre sihirbazları şehit etmiştir. Bu nedenle seleften bazı âlimler onlar için “sabah sihirbaz akşam şehit” ifadesini kullanmışlardır. Bazı âlimlere göre de Firavun infaz etmeye vakit bulamadan helak olmuştur. Her iki görüşü de tutarlı kılan dayanaklar bulunmaktadır. Şu kesindir ki, sihirbazlar imansız olarak gittikleri meydandan Allah’ın rızasını ve cennetini kazanarak çıkmışlardır.

Nureddin Yıldız