Yazılı Fetva

Geminin mucidi Nuh Aleyhisselam değil midir?

1303
27.07.2020

İlk gemiyi Mısır’da Firavunların yaptığı iddia ediliyor. Bundan da çıkarılmak istenen sonuç Nuh aleyhisselamın yapmadığı oluyor. Buna ne diyebiliriz?

Firavunlar zamanında gemi yapıldığı doğrudur. Kehf suresinde bahsedilen gemiden bu anlaşılmaktadır. Ancak Mısır'lılar, Nuh aleyhisselam'dan asırlar sonra gelmişlerdir. Nuh aleyhisselam ile Mısır'lılar arasındaki zamanın ne kadar olduğunu Allah’tan başkası bilemez. İbrahim suresinin 8. ve 9. ayetlerinde bu incelik dikkat çekmektedir. Nuh aleyhisselam'ın gemi yaptığı kesin olduğuna göre Mısır'lıların ilk gemiyi yaptığı sözü boş bir söz olarak kalır. Zira Nuh aleyhisselam gemiyi Allah’ın emri ve öğretmesi ile yaptı. Ondan önce de bir gemi yapılmış olabilir ama elimizde belge yoktur. Tarihi bulguları Kur'an âyetleri ile karşılaştırıp âyetleri test edecek değiliz.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


gemi mısır nuh