Yazılı Fetva

Gireceğim tarikatta hangi özellikleri aramalıyım?

19926
23.03.2011

Tarikat dersi almayı istiyorum. Böyle bir zamanda ciddi endişeler de duyuyorum bu konuyla ilgili olarak. Neyi ve kimi tavsiye edersiniz?

Allah Teala'dan birbirimize olan sevgiyi rızasını kazanmamıza vesile kılmasını niyaz ederim.
Bir tarikata girmek ihtiyaç meselesidir. Eğer mü'min, tek başına nefsiyle ve şeytanla mücadele edemeyeceğini düşünüyorsa veya bulunduğu ortam bunu gerektiriyorsa bir tarikata girebilir. Girilecek tarikatın belli özellikleri muhakkak aranmalıdır. Bu özellikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1- Tarikatın ana konusu Allah'ı zikir, İslam'ı daha iyi yaşamak, cihat etmek, dünya varlığına karşı züht üzerine kurulu olmalıdır.
2- Tarikatın başı ve ileri gelenlerinde, tarikatın iddia ettiği şeyler görülmelidir. Dünya malı biriktiren, herkes gibi yiyen içen, eğlenen, gezen bir şeyh, her ne kadar haram bir iş yapmıyor olsa da bulunduğu ya da iddia ettiği hedeften uzak yaşamaktadır. Kendine yararı olmayanın öbür insana ne yararı olacaktır.
3- Tarikat, bid'atlerden, göstermelik törenlerden uzak olmalıdır.
4- Kendilerini önemseyen ama diğer tarikatları küçümsemeyen bir anlayış sahibi olmalıdırlar.
5- Her şeye rağmen ölümüne bir girişle tarikata girmek doğru değildir. Yararlı olduğuna inandığın sürece orada kalabilmelisin.
İhlas ve yüksek bir himmetle ibadet etme heyecanını bize lütfetmesini Allah Teala'dan niyaz eder, dualarınızı beklerim.

Nureddin Yıldız