Yazılı Fetva

Gizli örgüt kurmanın hükmü nedir?

5638
09.06.2016

Hocam dünyada Siyonizm için çalışan birçok gizli örgüt var. Yahudiler çok az kişi olmalarına rağmen dünyada söz sahibiler. Bizde Müslümanlık için gizli bir örgüt kursak caiz olur mu? Bizde gizlice dünyada her ülkenin yönetiminde söz sahibi olarak dünyayı yönetmemiz doğru mu? Ve bu dünyada Siyonizm için çalışan Yahudilerin planlarını ortaya çıkarmak ve onların belgelerini ele geçirmek kul hakkına girer mi?

Her mü'min bu büyük ümmetin bir parçasıdır. Yapacağı her iş ve söyleyeceği her söz bir yandan onun kendisi ile alakalı iken bir yandan da ümmeti ile alakalıdır. Ümmete mal olacak bir işi asla kendi reyi ile yapamaz. Bu ümmet bir şûra ümmetidir. Şûra ile iş yapmalıdır. Şûra da bu ümmetin uleması ve umerasının ortak kanaati demektir. Bu ölçüye dikkat etmeyen birinin irtikâb edeceği bir hata onun hesabını ağırlaştırır. Buna dikkat etmek ve fevrî davranmamak gerekmektedir.

Nureddin Yıldız