Yazılı Fetva

Günahkâr birinin nikâhı düşer mi?

7235
16.05.2015

Nur suresinin 26. ayeti "...temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır..." diyor. Bu ayeti iffet açısından temiz erkekler temiz kadınlara diye yorumluyoruz. Fakat aklıma takılan bir şey var; benim birinci dereceden yakın akrabalarım içerisinde birisi var; yapmadığı pis iş kalmadı neredeyse, iffetten tutun dolandırıcılığa dek. Yalnız eşi çok temiz bir insandır, ben ve bütün çevremiz buna kalben inanıyoruz. Zaten her halinden de belli oluyor. Ve şeytan bu noktadan girmeye çalışıyor kanıma. Durumla ayeti birlikte düşünerek yanlış bir sonuca gitmekten korkarım. Yardımcı olur musunuz?

Eşlerden birinin iman açısından sorunu olmadıkça yani imandan çıkmıştır denmedikçe nikâhının düşmesi söz konusu değildir. İşlenen günahlar nikâhı düşürmez. Nikâh eşlerden birinin nikâh akdedilirkenki durumu olan dinden çıkması ile düşer. Evet, sözünü ettiğiniz durum kötü bir durumdur ama bunu nikâhın yok olması şeklinde yorumlamanız sizin takdir ettiğiniz arkadaşınız açısından da tehlikelidir. Dua edin, ıslah olmasına yarayacak işler yapmaya çalışın.

Nureddin Yıldız