Yazılı Fetva

Gusül abdestinden sonra normal abdest almak gerekir mi?

27503
19.09.2018

Gusül abdesti alındıktan sonra normal abdest alınmadan da namaz kılınabilir deniliyor, bu doğru mudur?

Gusül sünnete uygun olarak alındı ise yeni bir abdeste gerek olmadan namaz kılınabilir. Sünnete uygun gusül, başında abdest alınan gusül demektir zaten.
Başında abdest alınmadan tam olarak alınan bir gusül için ise durum şöyledir:
Cünüplükten sonraki bir gusül ise yine onunla namaz kılınabilir. Normal bir duş niteliğinde gusül ise namaz için abdest alınmalıdır.

Nureddin Yıldız