Yazılı Fetva

Güzel Sanatlarda herhangi bir bölüm okumak caiz midir?

1853
26.10.2022

Hocam Güzel Sanatlar okumanın dini açıdan bir sakıncası var mı?

Sadece adı ile bakarak değerlendiğimizde bütün Müslümanların Güzel Sanatlar okuması gerekir deriz. Zira güzellik ve sanat bu dünyada en çok Müslüman insana gereklidir ve uygundur.

Eğer ismi böyle olan bir yerde Şeriat’ımızın haramları öğretiliyorsa, ahlak ikinci bir iş gibi görülüyorsa değil orada öğrenci olmak kenarından bile geçmeyiz. Meseleye böyle bakınız.

Nureddin Yıldız