Video Fetva

Hac ibadeti kaç yaşında yapılmalıdır?

17405
29.07.2010

Hac İbadeti Kaç Yaşında Yapılmalıdır?

Buluğ çağıyla beraber Allah Teâlâ’nın emirlerine ve yasaklarına muhatap olma dönemi başlar. Buluğ çağı, ihtilam olmak veya on beş yaşına girmekle ölçülür. Buluğ çağından sonra, on beş yaşında Müslüman bir genç veya yetmiş beş yaşında ihtiyar bir Müslüman Allah’ın emirleri ve yasakları açısından aynı durumdadırlar.
Hac ibadeti, İslam’ın beş temelinden birisi olarak namaz gibidir, oruç gibidir; ve Allah’ın diğer emirleri yasakları gibidir. Nasıl, bir Müslüman on beş yaşından sonra veya buluğ çağından sonra ramazanı şerif gününde oruca muhatapsa, ezan vaktinde namaza muhatapsa şartları oluştuğunda hacca da muhataptır.
Hac ibadetinin, ramazandan ve namazdan farklı olarak farz olması için şartlarının yerine gelmesi elbette şarttır. Bu şartlar nedir? - Müslümanın sıhhat ve ekonomik güç olarak hacca gidip gelmeye muktedir olmasıdır; şart budur. Eğer bir Müslüman on yedi, on sekiz yaşında sağlık açısından ve ekonomik imkân açısından hacca gidip gelmeye muktedirse, gücü yetiyorsa, onun seksen beş yaşında haccı erteleyen bir Müslümanla hiçbir farkı yoktur. İnsanların hac ibadetini ihtiyarlara ait gibi görmeleri batıl bir anlayıştır. Hatta eğer hac yüzde yüz anadan doğmuş gibi Müslümanı tertemiz yapıyorsa, ki böyledir, bu kadar cennet teminatlı bir ibadet için ileri yaşları beklemek yanlıştır. Ecelin bir garantisi yok. Genç yaşlarında insanları haccetmelidirler ve genç yaşlarında Allah’tan mağfiret umudu taşıyarak ölmeye hazır olmalıdırlar. Haccın yaşı yok, farz olması var.
Hac ne zaman farz oluyor? – Kişinin, buluğ çağından sonra sağlık ve ekonomik açıdan şartları yerine geldiğinde farz oluyor.
Peki, insanlar neden emekli olmayı bekliyorlar hac için? - Belki biz bunu iyiye yorarak diyebiliriz ki, emeklilik parasını hacca kullanmak istiyorlardır, daha önce toplu imkân bulamıyorlardır. Eğer böyle değilse, haccı yaşlı ibadeti olarak görüyorsa insanlar bu batıldır, yanlıştır. Namazla haccın bir farkı yok, ramazan orucuyla haccın bir farkı yok. Farz oldu mu, oldu; hac yerine getirilecek, Allah’ın emri uygulanacak demektir.
Haccın yaşı yok, ibadetin yaşı var, o da buluğ çağıdır.

Nureddin Yıldız