Yazılı Fetva

Had, kısas ve tazir cezaları günahı affettirir mi?

728
11.11.2022

İslam şeriatındaki Had, Kısas ya da Tazir gibi ceza yöntemleri uygulandıktan sonra suçlunun günahı affediliyor mu? Mesela Maiz Bin Malik isimli sahabe zina etmiş ve Resûlullah aleyhisselama itirafta bulunmuş. Aynı itirafı birkaç kere daha yaptıktan sonra recm edilmiş. Sahabeler bu konuda görüş ayrılığına düştükten sonra Resûlullah aleyhisselam şöyle buyurmuş; "Mâiz öyle bir tövbe etti ki, bu tövbe bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi."
Bu hadise göre recm edilen kişinin günahları affediliyor mu?

Had gerektiren suçların büyük günah sınıfından olduğunu biliyoruz. Büyük günahların affı için tevbe şarttır. Tevbe sözlü ve benzeri beyanlı yapılır. Eylem ile de tevbe yapılabilir. Maiz radıyallahu anhın tevbesi, gelip itiraf ederek “beni temizle” demesi ile oldu ki o tevbe müthiş bir tevbe olarak meleklerin kaydına geçti. Recmi istemesi bir tevbe idi. Allah ondan razı olsun, bizi şefaatine nail etsin.

Nureddin Yıldız