Yazılı Fetva

Hadis kaynaklarından olan Haraitî güvenilir midir?

701
20.08.2022

Hocam bazı kitaplarda hadislere kaynak olarak “Haraitî” yazılıyor. Bu kaynağa bakışımız nasıl olmalıdır? Sıhhat durumu nasıldır?

Hafız Ebu Bekr el-Haraitî, dördüncü asır muhaddislerindendir. Özellikle ahlak ve ahlak gibi konularda hadisleri toplamıştır. Muteber âlimlerdendir. Buhari ve Müslim dışındaki kitaplar için “sorunsuzdur” denemez. Muteberdir ama ilim ehli açısından tenkit edilebilecek yönleri olur, olmasında da sakınca olmaz. 

Nureddin Yıldız