3220
01.10.2011

Selamaleyküm Hocam. Size yurt dɪșɪndan yazɪyorum. Öncelikle size teșekkür etmek istiyorum: Ailece hocamɪz oldunuz, haberiniz olmasa da. Salonda bulunan bilgisayara mutfaǧa kadar bir kablo koyduk ve aparlo baǧladɪk. Mutfaǧɪmɪzɪn misafiri oldunuz. Mutfakta geçirdiǧimiz zamanɪ sizin sohbetlerinizi dinleyerek deǧerlendiriyoruz. Yeni sohbetlerinizi heyecanla bekliyoruz. Allah sizden razɪ olsun! Sorum șu: Marketten aldɪǧɪmɪz her ürünün içeriǧini okumak zorundayɪz. Haram madde riski olduǧundan her aldɪǧɪmɪzda tekrar okuyoruz çünkü firmalar ürünlerin içeriǧini deǧiștiriyor. Ekmek olsun, yoǧurt olsun. Fakat bazen, gözümüzden kaçɪyor ve haram madde kullanɪlan ürün almɪș bulunuyoruz. Eve gelince, çok geç oluyor, bazɪ maǧazalara geri iade edemiyoruz bu yiyecekleri. Bu durumda annem bunlarɪn hepsini topluyor ve hristiyan olan karșɪ komșuya veriyor. Önce ben bunun normal bir șey olduǧunu düșünüyordum ve çöpe atmadɪǧɪmɪz için içim rahat oluyordu. Fakat, haram bir șeyi bașkasɪnɪn yemesi ve buna vesile olmamɪz bizi sorumlu tutmaz mɪ, bu kiși hristiyan olsa da? Yani haram, haramdɪr, bu kim olursa olsun. İsraf olmasɪn diye, bașkasɪnɪn haram yemesi beni tedirgin ediyor. Ne yapmamɪz gerekir? Allah'a emanet olun!

Selamünaleyküm. Evinizde misafir olmak ne hoş; dilerim Allah, sizi de bizi de Peygamberinin Havz'ına misafir olanlardan yapar. Oradaki neşemiz esnasında bu günleri güzel bir hatıra olarak zikrederiz. Bunun için çok dua etmenizi istirham ederim. Ayaklarımızın kaymaması gerekiyor. İyi yapıp sonunu da iyi getirmeye mecburuz. Saman alevi gibi yükselip sonra sönmek ne kötü bir şeydir. Lütfen çok dua edin. Biz de sizlere dua ederiz. Allah Teâlâ evinizi, bereketli ve feyizli kılsın. Görünen ve görünmeyen şeytanlardan sizi muhafaza buyursun. İlim, ibadet ve ihlâsla mamur bir eviniz olsun. Müslüman'ın, yemesi haram olan bir şeyi imha etmesi esastır ancak onların dininde o haram değilse bir Hıristiyan’a verilmesine bir ruhsat bulunabilir. Bu ruhsat olarak mümkündür de ortada başka bir husus var. O da şudur:
Harama karşı nefretimizi, bir mü'min olarak refleksimizi şeytan, onu komşuya verdirerek azaltabilir. Bu inceliğe dikkat edelim. Bir hatıra olarak size aktarayım. Birkaç sene evvel rahatsızlanmıştım. Mahallemizdeki bir imam arkadaş geçmiş olsuna gelmişti. O gidince hediye olarak getirdiği poşette iki büyük şişe kola çıktı. Çok alınmıştım bu durumdan. Büyük bir hakaret olarak gördüm bunu. Rahatsız olduğum hâlde kalktım, çocukları toplayıp, o iki şişeyi lavobaya dökme töreni diye bir tören yaptım. Ailece onu döktük. Sonra da şişelerini çöpe attık. Biraz rahatladım ondan sonra. Mümkün olduğu kadar, içimizdeki nefreti ve gayreti söndürmeyelim. Heyecanı ölen mü'mini namaz bile ayağa kaldıramaz. Size dualar ediyor, dualarınızı bekliyorum. Bütün aile efradınıza selamlarımı bildiririm.

Nureddin Yıldız