Yazılı Fetva

Haram İçerikli Bilgisayar Oyunu Oynamak Caiz mi?

16438
29.10.2010

Eğer bir bilgisayar oyunu haramla alakalı ise, mesela içki satılıyor veyahut masum kişiler öldürülüyorsa böyle bir oyun haram olur mu?

Fıkhın en önemli kurallarından biri şudur: Harama götüren şey de o haram gibidir. Eğer önümüzdeki iş bir haramı direkt veya dolaylı olarak işin sonunda davet ediyorsa ona da haram muamelesi yapılmaktadır. Gözle yabancı bir kadına bakmanın zina sayılmasının nedeni de budur. Aslında gözle zina yapılması mümkün olmadığı halde zina, önce bakma ile başlayan bir süreçten ürediği için gözle bakmaya da ağır bir hüküm verilmiştir.
Allah Teala takva ile yaşamayı hepimize kolay kılsın.

Fıkhın en önemli kurallarından biri şudur: Harama götüren şey de o haram gibidir. Eğer önümüzdeki iş bir haramı direkt veya dolaylı olarak işin sonunda davet ediyorsa ona da haram muamelesi yapılmaktadır. Gözle yabancı bir kadına bakmanın zina sayılmasının nedeni de budur. Aslında gözle zina yapılması mümkün olmadığı halde zina, önce bakma ile başlayan bir süreçten ürediği için gözle bakmaya da ağır bir hüküm verilmiştir.
Allah Teala takva ile yaşamayı hepimize kolay kılsın.

Nureddin Yıldız