Video Fetva

Haremlik-Selamlık

9190
16.04.2012

Haremlik-Selamlık

Haremlik ve selamlık bir anlamı çağrıştırmak için kullanılan bir ifadedir. Evet, her iki kelimenin de kendi içlerinde farklı çağrışımları var ama “haremlik-selamlık” bir uygulamanın adıdır. Haremlik-selamlık uygulaması karma oturuma karşı kullanılan kavramdır. Bu karma oturum, mahrem ve namahrem kavramını da beraberinde getiriyor, yani bir aile olmayan bireylerin kadınlı ve erkekli bir arada ev kıyafetleriyle, ev şartlarıyla oturmamalarını gerektiren İslam ahlakı anlayışı uygulandığında yakın asırlara kadar buna haremlik selamlık yani erkeklerin ayrı oturduğu bayanların ayrı oturduğu sistem diye isim verilmiştir. Kimler bir arada durabilir, kimler de bir arada durmamalıdırlar ya da haremlik ve selamlık hangi dairenin, hangi sınırların çizildiği kavramı ifade etmektedir. Ölçümüz şudur: İkisinden biri bekâr olması halinde evlenmeleri caiz olacak olan bir bayanla bir erkek birbirlerinin namahremidirler. Namahrem demek evlenmelerine bekâr olmaları şartıyla engel yok demektir. Bir insanın evlenmesi hiç mümkün olmayan kimdir? Erkeği ölçü alalım, bir erkek hiçbir şekilde bu dünya hayatında evlenmesi mümkün olmayan kimdir? Annesi, kız kardeşi veya ablası tabi kendi kızı, bir araya geldiği hanımının annesi yani kaynanası, halası, teyzesi ve yeğenleri. Bunlarla hiçbir şekilde bir araya gelip evlenmek mümkün değildir. Yeniden ölüp yeniden yaratılmak lazım, yeni bir insan olarak yaratılmak lazım insanın kız kardeşiyle evlenebilmesi için veya yeğeniyle evlenebilmesi için. Ama mesela baldızla böyle bir yasak sınırlı olarak var. Nasıl sınırlı olarak var? İnsan, hanımı nikâhındayken baldızıyla evlenemez ama hanımı öldükten sonra veya hanımından bir yolla boşandıktan sonra baldızla evlenmek caizdir. Demek ki kız kardeş gibi, yeğen gibi ebediyen bir daha kalkmayacak bir yasak yok ortada. İşte dinimiz bu ebedi olarak evlenmesi mümkün olmayanların dışında kalanlarla halveti yani kapalı bir ortamda tek başına kalmayı kesinlikle haram etmiştir. Çünkü halvet yani kapalı bir ortamda gözden korumalı bir ortamda bu şekilde baş başa kalmak üçüncüsü şeytanla birlikte kalmak yani üçüncüsü şeytan olan bir ortamda kalmak demektir, bu haramdır. Ev ortamında da zorunluluk gereği bir arada bulunulabilir ama kıyafetler sokak kıyafetleri gibi korumalı olmalı, o şartla konuşmaya ve hareketlere dikkat edilmeli. Konuşmaya ve hareketlere dikkat etmek ve diğer şartlar ağırlaşınca ideal olan hanımlar ayrı yerde otursun erkekler de ayrı yerde otursun, böylece sokak kıyafetiyle bir arada oturulmasın dendiği için yeni bir sistemmiş gibi haremlik selamlık şeklinde bir başlık açılmıştır. Evet, Kur’an’da haremlik selamlık, hadisi şerifte haremlik selamlık gibi bir kavram yoktur. Bu bizim sonraki dönemlerde yerleştirdiğimiz bir kavramdır ama sözünü ettiğim yasaklar Kur’an-ı Kerim’de vardır. Adına haremlik selamlık demeyelim başka bir isim koyalım, yeter ki Allah’ın emri yerine gelsin yani evlenilmesi caiz olacak, bekâr olması halinde evlenilmesi caiz olacak şekildeki insanların yani mahremlerin namahremlerin ayırt edildiği bir ortamda bulunalım. Aksi takdirde harama doğru kendimizi koşturmuş oluruz, haramı bize çağırmış oluruz.

Nureddin Yıldız