Yazılı Fetva

“Harun’un kardeşi” ifadesi nasıl anlaşılmalıdır? (Meryem suresi 27 ve 28. ayetler)

8793
10.06.2015

Meryem suresinin 28. ayeti ile ilgili şöyle bir hadis gördüm: “Sahabeden Müğîre b. Şube anlatıyor: Hz. Peygamber aleyhisselam beni, Necran halkına gönderdi. Onlar bana; "Gerçekten siz Kur’an’da 'Ey Harun’un kız kardeşi!' diye bir ayet okuyorsunuz değil mi?” (Bir diğer rivayette “Peygamberiniz Meryem Harun’un kız kardeşidir, diyormuş, doğru mu?” diye sordular.) Ben de “Evet” dedim. Onlar, “Herhalde, Hz. İsa ile Hz. Musa arasında ne kadar zaman geçtiğini de biliyorsunuz.” dediler. Ben Rasulullah aleyhisselamın yanına döndüğümde bunu kendisine anlattım. “Deseydin; Onlar daha önceki peygamberlerin ve salih kimselerin ismini kullanıyorlardı...” diye buyurdu. (Bk. Taberî, İbn Aşur, Meryem, 27-28. ayetlerin tefsiri).
Lakin hocam Hz. Meryem'in annesi kısır değil miydi? Yahut Hz. Meryem'in bir abisi olsaydı bu mübarek silsile bize kadar ulaşmaz mıydı?

Bu ayette geçen “Harun'un kardeşi” ifadesi Meryem'in bir erkek kardeşi olmasını yansıtmıyor. Bu bir Arapça tarzıdır. O dönemde iyilerden bilinen biri olan Harun'a nispet edilerek 'sen Harun'un bacısı olacak biri iken..' şeklinde anlaşılmalıdır bu. Bir başka ihtimal de, hadiste geçtiği gibi onların döneminde peygamberlerin adı ile anılma kültürüdür. Bu da neticede aynı yoruma götürür.

Nureddin Yıldız