Yazılı Fetva

Hastalar için hangi sureler/ayetler okunmalıdır?

49850
05.08.2015

Hastalara Kur’an okuduklarını gördüm. Hangi sure hangi hastalık için okunur? Bunu anlatan bir kitap var mıdır?

Kur’an olduğu gibi şifadır. Kur’an’ın şifa olduğunda hiçbir şüphemiz yoktur.
Peki, neye şifadır? Hangi hastalıklar onunla iyileşir?
Kur’an ruhi hastalıkların, fiziki boyutu bulunmayan hastalıkların şifasıdır, bir.
Mü’minin moral kaynağıdır, manevi desteğidir, iki.
İyi bir dua kaynağıdır, onu okuyan kendine dua etmiş olur, üç.
Cin ve şeytan kaynaklı sıkıntılara karşı koruyucudur, dört.
Bu dört konunun dışında, Kur’an’ın ecza dolabında bekletilecek suresi, ayeti yoktur. O mübarek kitabı, basit şeyler için kullanıp, menfaatlerine alet edenler çok ağır bir hata işlemektedirler.
Kur’an ruhların iksiridir. O iksiri, dünyalık için alet etmek bir vebaldir.
Hastalar, ölüler için bulunmaz kitap olarak gösterilen Kur’an, faizi en büyük haramlardan gösteriyor, dikkat eden yok. Ticarette, siyasette yok sayılan Kur’an, dispanser kitabı gibi görülmek isteniyor. Kur’an’ımızı böyle şeylerden tenzih ederiz.
Kur’an’ın tamamı şifa maksadı ile okunabilir. Özellikle isim verilecekse, Fatiha, İhlâs, Felak-Nas sureleri ve Ayetelkürsi okunabilir. Halis bir niyetle biiznillah şifa kaynağıdırlar.

Nureddin Yıldız