Yazılı Fetva

Hastanın iyileşmesi için suya dua okunur mu?

2036
02.01.2023

Hocam hastanın iyileşmesi için suya okumak var mıdır?

Ulemanın sünnetteki uygulamaları toplayarak yaptıkları tespitlere göre hasta için yapılacak okuma şu şekillerden biri ile yapılabilir ve sünnete uygun görülür:  

  1. Hastanın yanında okunur ve dua edilir.
  2. Okunur ve hastaya üfürülür.
  3. El hastanın sıkıntısı olan bölgesine konur ve okunur.
  4. Okuma yapılır, avuç içlerine üfürülür ve sıkıntılı bölgeye sürülür.
  5. Temiz toprağa okuma sonrasında üfürülür.
  6. Okunacak dualar okunur ve suya üfürülür. O suyu da hasta olan içer.
    Suya üfleme şeklindeki okumanın hadislerde direkt ve dolaylı örnekleri vardır. Okunan şeyler Kur'an ve sünnet ile sabit şeyler olduğu sürece biiznillah bundan şifa umulur.
Nureddin Yıldız