Yazılı Fetva

Hatim duası var mıdır?

11543
16.05.2020

Kur'an’ı hatmettikten sonra hususi bir duası var mıdır? Mushafların arkasındaki hatim duası Kur'an’dan mıdır?

Mushafların Kur'an olan son bölümü Nas suresidir. Ondan sonrası Kur'an değildir. Hafızlar, âlimler uygun buldukları duaları hatim bitirenlerin yapabilmesi için yardımcı olarak oraya koymuşlardır.
 
Ulema, Kur'an’ı hatmeden için bir duanın meşru olduğunu söylemiştir.

 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden “şu duayı hatimde yapın” şeklinde bir tavsiye ise gelmemiştir. Kur'an okumanın getireceği bereketli zamandan istifa ile dua için uygun zaman dilimi olarak görülmüştür.

 

Hatim sonrasında yapılan dua uzunca olabilir. Bu uzunluğun belli bir ölçüsü yoktur.

 

Dua ederken eller göğüs hizasında avuç içleri göğe bakacak şekilde kaldırılmış olursa sünnete daha yakın olur. Duadan sonra da eller yüze sürülür.

 

Duanın âyet ve hadisten olması ya da Arapça olması şart değildir ama dua ağırlığına ters düşecek edebiyatlar, bağırmalar, kafiyeler uygun olmaz.

 

Duayı Kur'an tecvidi gibi tecvidli yapmanın da dayanağı yoktur.

Nureddin Yıldız