Yazılı Fetva

Hayır yapılan kişi adına yapılan camiye ismi verilmesi doğru olur mu?

637
26.04.2023

Hocam annemin hayrı için yaptırdığım camiye onun adını vermem sevabını azaltır deniyor doğru mudur?

Cami yaptırmak en büyük sevap yollarından biridir.

Evladının ebeveyni veya birisinin hayrı için cami yaptırması da evladın yapabileceği en büyük hasenattandır.

Allah Teâlâ niyetinizi kabul buyursun. Annenize de rahmetler indirsin. Âmîn.

Camiler Allah’ındır, ona izafe edilirler yani onun olarak anılırlar. Buna rağmen “filanca camii” denmesinde de sakınca yoktur. Kadın veya erkek bir Müslüman adına cami yapılabilir. İslam’ın ilk günlerinden itibaren Müslümanlar camilerine bu eksende isimler vermişlerdir. Böyle bir isim verilebilir, bir levhaya yazılıp uygun bir yere de konabilir. Şüphesiz ihlas yapılan ibadetin kabul edilmesinde en büyük şarttır. Sizin isim vermeniz ihlasınızı azaltıyorsa annenizin ismini vermekten kaçınırsınız. Öyle olmuyorsa varsın annenizin adı her namazda zikredilebileceği bir görünürlükte olsun.

Nureddin Yıldız