Yazılı Fetva

Hayırsız ve günahkâr olan bir çocuğu babası mirastan men edebilir mi?

2672
16.11.2020

Hocam, anne babasına asi olan, her türlü pisliğe bulaşmış bir çocuğu babası vasiyet yazıp malından mahrum etmek istiyor, bu doğru olur mu?

Çocuğun anne babasını üzmesinin vebali büyüktür, ahiret azabının en büyük sebeplerinden biridir. Bunun yanında “mü'min olduğu sürece” günahkâr olması, ebeveynini üzmesi bir insanın mirastan mahrum edilmesine sebep olmaz. Çünkü insan iyi dindar olması ile değil soy bağı ile mirasçı olur. Bu nedenle öyle bir vasiyetin hükmü yoktur.

Nureddin Yıldız