Yazılı Fetva

Hayızlı iken Kur’an okumada Diyanet’in fetvasına uyulabilir mi?

10359
16.02.2015

İlahiyat okuyorum, Kur’an-ı Kerim dersinden vizem, yüzünden okuma. Hayızlı olarak okumak istemiyorum ama okumazsam da dersten geçemeyeceğim. Hocamız ise Diyanet’in bu konudaki fetvasından yararlanıyor. Ne yapmamı öneririsiniz?

Diyanetin bu husustaki görüşü yine bir fıkıh mezhebine dayanan görüştür. O görüşe uyulması din dışına çıkma değildir.

Nureddin Yıldız