Yazılı Fetva

Hayvanların zekatı

20593
15.08.2011

Selamun Aleyküm, 67 adet irili ufaklı büyükbaş hayvanım var. Zekât miktarını öğrenmek istiyorum. Camiye zekât olur mu? Allah razı olsun.

Selamünaleyküm.
Hayvanların zekâtı ile ilgili şu kuralları kaydedebiliriz:
1- Altı ay dışarıda otlamayan, ahırda masrafla beslenen hayvanlar için zekât verilmez. Zekât verileceği zaman da üzerlerinden bir yıl geçen hayvanların zekâtı verilir.
2- Sığırlar ve koyunlar için zekât oranları farklıdır.
a- Sığırlarda zekât: En az otuz adet sığır cinsi hayvanın zekatı, iki yaşından gün almış bir erkek veya dişi danadır. Sığırlar kırk tane olunca üç yaşında bir danadır. Altmışta da iki yaşından gün almış iki dana verilir. Mandalar sığır hükmündedir.
b- Koyun ve keçilerde zekât: Kırk koyundan azında zekât yoktur. Altı ay dışarıda otlayan kırk koyunun üzerinden bir yıl geçince bir koyun zekât verilir. Yüz yirmi birden iki yüze kadar iki koyun verilir. İki yüz birden dört yüze kadar üç koyun verilir. Dört yüzde dört koyun olur. Ondan sonra her yüz koyun için bir koyun ilave edilir. Sizin hayvanlarınız tek cinste bu sayıları doldurmuyorsa zekât gerekmez.

Nureddin Yıldız