Yazılı Fetva

Herkes Kendine Vird, Zikir Belirleyebilir mi?

9808
04.05.2014

Bir kişi “Allah'ı çokca tesbih edin” gibi ayetlerden yola çıkarak, kendisine virdler oluşturabilir mi? Mesela: "her gün teheccüd namazımdan sonra 1000 kez "Allah" diyeceğim" gibi. Yoksa tesbih, zikir gibi hususlarda hadislerle amel etmemiz mi gerekmektedir, bunun dışına çıkmak bid'at midir?

Selamünaleyküm. Hadislerde geçen rakamlar hususunda konuşmak bid'attır. Bir hadiste şu kadar kere şu zamanda diyorsa onu esas alırız. Bunun dışında herkesin kendine bir vird oluşturmasında hiçbir sakınca olmaz. Şu kadar ki, oluşturduğu bu virdi 'öyle olması gereken bir ibadet' olarak anlamamalıdır. 'Yapabileceği ve asıl farzları ihmaline neden olmayacak bir nafile' olarak görmelidir. Bu şekilde olanında sakınca olmaz.

Nureddin Yıldız