Yazılı Fetva

Hızır aleyhisselam ölümsüz müdür?

8772
30.05.2015

Hızır aleyhisselam olarak adlandırdığımız Musa ile yolculuk yapan zatın bazı âlimler tarafından (Misal: İmam Nevevi) ölümsüz olduğu, hadislerde peygamberin ve sahabeden bir kısmın Hızır aleyhisselam ile görüştüğü naklediliyor. Enbiya Suresi 34. ayette ise, ‘Senden önce de, hiçbir insana dünyada ölümsüzlük imkânı vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar bu dünyada?’ buyruluyor. Bu ayete göre Hızır aleyhisselamın kesin olarak yaşamadığını söyleyebilir miyiz? Hala yaşadığı ve peygamberle, sahabe ile görüştüğü nakledilen hadisleri nasıl anlamalıyız?

'Ölümsüz' değil 'henüz ölmemiş' dememiz daha doğrudur.
Bu konuda kati bir bilgi elimizde yoktur. Bu nedenle de âlimler arasında farklı görüşler olmuştur. Tartışılmasında fayda olmayan konulardan biri olarak görürüz bunu. Biz ibret alır, üzerimize düşeni yapar gerisini de irdelemeyiz. Böylesi daha rahat ve daha faydalı. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız