Yazılı Fetva

Şeytan Cinlerin Soyundan mıdır?

9288
09.03.2011

Hocam, iblis hakkında araştırma yaptığımda İbn-i Abbas radıyallahu anhın şöyle buyurduğu rivayetine rastladım; iblis meleklerin en şereflilerinden ve en büyük kabilesindendi. Cennetlerin de bekçisiydi. Ayrıca 1. kat semanın ve yerin saltanatı ona verilmişti. Böylece o kendisinin diğer sema ehlinden daha üstün olduğunu zannetmişti ve kalbinde Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilmediği bir kibir gizlemişti. İşte Allah-u Teala meleklere Adem aleyhisselama secde etmelerini emredince onun gizlemekte olduğu kibri meydana çıkmıştı. Kehf Suresi 50. ayette ise iblisin cinlerden olduğundan ve onun soyundan olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumu açıklar mısınız?

Kur'an'da anlatılan bir husus, onun anlattığı gibidir. Bu birinci kuralımızdır. İblis'in sizin de belirttiğiniz gibi cinlerden olduğu bir hakikattir. Bunun dışındaki rivayetlerin ne kadar doğru olduğu araştırılmadan konuşulmamalıdır.
Allah ilmimizle amel etmeye bizi muvaffak kılsın.

Nureddin Yıldız