Yazılı Fetva

İbni Abbas’ın, birisi tevbe etse de günahlardan kurtulamayacağı, görüşü doğru mudur?

7188
12.02.2015

Hocam, her günahın tevbesi olduğunu söylüyorsunuz. Ben de Zumer suresinin 53. ayetinden, Nisa suresinin 116. ayetinden ve Furkan suresinin 70. ayetinden her günahın affı olduğunu okuyorum, ehli sünnette de böyle geçiyor diye biliyorum. Ama İbni Abbas Nisa suresi 93. ayetin, Furkan suresinin 70. ayetini nesh ettiğini söylüyor, bu surenin (Furkan 70) müşriklere geldiğini söylüyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ben sınırlı aklımla, tevbe edenle etmeyenin pişman olanla olmayanın arasında dağlar kadar fark var, diye biliyorum ama burada İbni Abbas tevbe etse de bu günahtan kurtulamayacağını söylüyor.

Ehlisünnet demek şudur: Bu ümmetin düşünce ve iman esaslarını, ümmetin kaynakları olan Kur'an, Sünnet ve sahabi merkezlerinden toplayıp bir potada ortak ilkeye dönüştürmek. Ehlisünnet'in günahlar ve tevbe konusundaki itidalli ilkesi geneli temsil eder. Bir sahabinin farklı kanaati bu ilkeyi bozmaz. Böyle bilmelisiniz.

Nureddin Yıldız