Yazılı Fetva

İbni Teymiye kitabında Ali (ra)’ya karşı kötü ifadeler kullanmış mıdır?

8347
13.02.2015

Ben Arapça bilmiyorum, bunun için size soruyorum; İbni Teymiye’nin Minhacü's-Sünne eserinde, Ali radıyallahu anh din için değil koltuk için halife olmuştur, şeklinde veya buna benzer Ali radıyallahu anha karşı kötü ifadeler kullanılmış mıdır?

İbni Teymiye sözü edilen eserinde Şiilerin hatalarını tespit etmiştir. Ne o eserinde ne de başka bir eserinde Emirulmü'minin Ali radıyallahu anha karşı bir cümlesi olduğunu şu ana kadar duymadım. İncelediğim bir eser olduğu için de özellikle olmadığını söyleyebilirim. Bu, o kitaptan rahatsız olanların uydurduğu bir şey olmalıdır.

Nureddin Yıldız