Yazılı Fetva

İçki içenlerden bahsedilen hadis hk.

2246
15.01.2022

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim şarap içerse, Allah'ın peygamberlerine indirdiğini inkâr etmiş olur ve her kim içki içen kişiye selam verir veya onunla tokalaşırsa Allah onun kırk yıl amelini boşa çıkarır.”

Tenkihu'l Kavlul Hasis Bi Şerhi'l Lubabul Hadis isimli kitapta bahsi geçen bu hadis sahih midir?

Muteber sahih hadis kitaplarında böyle bir hadis yoktur.

Nureddin Yıldız