Video Fetva

İdeal evlilik nasıl olmalı?

13274
22.04.2012

İdeal evlilik nasıl olmalı?

İdeal evlilik, mü’min erkekle mü’min kadının birbirlerine Allah rızası için tahammül ettikleri evliliktir. İdeal evlilik, ekonomik, sosyal vb. şartların yerine geldiği, erkeğin işinin gücünün iyi olduğu, hanımın ahlaklı olduğu, çocuklarının bir erkek, bir kız çocuk okul okudukları, komşularının iyi olduğu... bunlar kâğıt üzerinde idealizmdir. Evlilik bir imtihandır. Allah-u Teâlâ’nın erkeği de kadını da ne yapacağını görmek, insan nesline hizmet edip edemeyeceklerini görmek için ortaya koyduğu bir kanundur. Hiçbir evlilik kâğıt üzerindeki gibi yürümez. İdeal eş, Allah’ın imtihanını bilip sabredebilen eştir. İdeal erkek de budur, ideal kadın da budur. Bunun için ideal evlilik, ekonomik gözüyle hatta din gözüyle bile görünmek istendiğinde gerçek ideal yakalanmış olmaz. Çünkü Allah, fakiri de, zengini de, kirada oturanı da, kendi mülkünde oturanı da, işi olanı da, olmayanı da, babası âlim olanı da, babası cahil olanı da, kendisi âlim olanı da kendisi cahil olanı da… herkesi imtihan edecek. Allah’ın imtihanına hazır olmadıktan sonra bir insan âlim olsa ne olur, dindar olsa ne olur? Tarikat erbabı olsa ne olur, sahabe olsa ne olur? İmtihanı yüklenmeye hazır olmadıktan sonra.
Her sabah kalktığında her şeyini hazır görmek isteyen, akşam eve geldiğinde her şeyi yerli yerinde görmek isteyen sorunsuz, pürüzsüz, kalıptan çıkmış gibi güzel bir çocuk isteyen, hastalığa tahammülü olmayan, komşu sıkıntısından asla razı olmayan, her şeyin dilediği gibi olması yönünde beklentisi olan birisi beklentilerini bulamayınca ne yapacak? İdeal evlilik, evet saliha bir kadın, Allah’tan korkan bir erkek üzerinden yürür ama ideal mü'min, ideal eş, Allah’ın kendisini imtihan edeceğini bilen ve bu imtihanın bir gün ekonomik sorunlar olarak, öbür gün komşular olarak, öbür gün yakın akrabalar olarak, daha sonra iş güç kaybederek, daha sonra zenginlik şımarıklığıyla, bir zaman da çocukların isyanıyla, başka bir zaman eşin sağa sola sarkıntılık yapmasıyla, daha bir başka zaman da hısımların, dünürlerin baskısı şekline dönüşerek karşısına çıkacak imtihandır. Bu imtihanların her birine her gün hazır olan mü’min ideal mü’mindir. Allah’ın huzurundaki imtihanı kazanan mü’min, bir eş imtihanında kaybeder mi? Allah’ın rızasını bekleyen mü’min, eşin sıkıntılarından dolayı yıkılır, dökülür mü? Allah’ın önünde yıkılmayan, dökülmeyen mü’min iyi eştir, iyi babadır, iyi evlattır, iyi kocadır, iyi hanımdır. İdeal evlilik, hayatı imtihan olarak bilen insanların evliliğidir. Fakir de olsalar, zengin de olsalar, şehirli de olsalar, köylü de olsalar bunların yaşadığı evlilik Allah’ın razı olacağı evliliktir. Dünyayı kendi mülkleri zannedenlerin evlilikleri ise imtihanın kaybedildiği evliliktir.

Nureddin Yıldız