Yazılı Fetva

İki Hadisten Anlamamız Gereken

2123
26.10.2013

Selamünaleyküm. Ben bir hadisi şerif hususunda soru soracaktım. Buhari’de geçen bir hadis okudum. ‘Her kim cuma günü gusül edip ilk saatte camiye giderse bir deve kesmiş ve komşularına tasadduk etmiş sevabı alır. İkinci saat giderse bir inek, üçüncü saat giderse boynuzlu bir koç, dördüncü saat giderse bir tavuk ve beşinci saat giderse bir yumurta tasadduk etmiş sevabı alır. "Benim sorum hocam, buradaki saatten kasıt camiye hiç cemaat gelmeden ilk gelen ikinci üçüncü gelen diye mi anlamalıyız yoksa bildiğimiz saat kavramındaki gibi cuma namazı için cuma günü gusül edip 5 saat önce camiye gidip oturmayı mı anlamalıyız ya da başka bir açıklaması var mı? Hocam bir diğer hadisi şerif ise "en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadisi. Şimdi burada genel olarak insanlar kuran okumayı anlıyorlar ama zaten özelde Araplara genelde tüm İslam âlemine hitap ettiğini düşünürsek metnini okumayı mı kastediyor yoksa manasını içeriğini hayatta tatbik etmeyi öğrenmeyi ve öğretmeyi mi kastediyor? Cenabı Hakk çalışmalarınızda kolaylık ihsan etsin inşallah. Allah’a emanet olunuz.

Selamünaleyküm. Cuma namazına erken gidip, Cuma vakarını taşımak kastediliyor. Saat değil erkencilik ve ilgi söz konusudur. Kur'an ile alakalı hadiste ise hem Kur'an okumak/okutmak hem de amel etmek söz konusudur.  Birini diğerinden ayırmak mümkün olmaz.

Nureddin Yıldız